Online Eğitimin Avantajları

 

Günümüzde online eğitim bir tercihten ziyade zorunluluk halini almıştır. Gerçekten de Koronavirüs salgını sebebiyle karşılıklı iletişimin sınırlandırıldığı bu yıl içerisinde iletişim ve eğitim online platformlara kaymış ve kaymaktadır. Ancak online eğitim sadece salgın hastalık ile ilgili değildir. Zira online eğitim alanındaki en büyük oyuncular, salgın hastalıktan çok daha uzun zaman önce kurulmuşlar ve hızlı bir şekilde büyümüşlerdir. Bundan sonra da Covid-19 pandemisi sona erse dahi online eğitimin önemi azalmayacaktır. Zira online eğitimin sağladığı önemli avantajlar bulunmaktadır. Bu avantajları aşağıdaki gibi gruplandırmak mümkündür:

 

Ekonomik Avantajlar

Online eğitim, öncelikle ekonomik açıdan tasarruf sağlamaktadır. Şöyle ki yüzyüze eğitim sebebiyle öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşadıkları yerlerden başka yerlere gitmeleri ve orada bazı harcamalar yapmaları gerekmektedir. Örneğin bir öğrenci ailesi ile birlikte yaşadığı bir şehirden, yaklaşık 1000 km uzaklıktaki bir diğer şehre taşınmakta, orada ev kirası ya da yurt ücreti, yemek ve ulaşım bedelleri dahil olmak üzere birtakım masraflara katlanmak durumundadır. Buna ek olarak şehir içi ulaşımların da ek masraf oluşturmaktadır. Benzer bir durum eğitmenler/öğretmenler için de söz konusu olmaktadır. Online eğitim yoluyla bunun gibi masrafların önüne geçilmiş olmaktadır.

 

Öğrenim Merkezlilik

Online eğitimler, fiziksel engelli öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlamaktadır. Bunun dışında öğrencilik yaşı konusunda var olan sınırları aşmakta, okul dışında destekleyici eğitim almak isteyen yetişkinlere önemli bir fırsat sunmaktadır. Özellikle çalışan kişilerin bir yandan eğitimlerini sürdürmelerinde, zaman ve mekandan bağımsız olunması, internetin olduğu her yerde online eğitimlerin alınabilmesi büyük avantaj sağlamaktadır. Buna ek olarak kişinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesini sağlamakta, duruma göre öğrencinin aynı konuyu veya konunun belirli bir kısmını tekrar dinlemesine olanak sağlamaktadır.

 

Yaşam Boyu Eğitim

 

Online eğitim, geniş kitlelerin eğitim ihtiyacını karşılama potansiyeline sahiptir. Zira tek bir anlatımı, neredeyse sınırsız sayıda kişi aynı anda dinleyebilir. Bu çerçevede hayatın herhangi bir döneminde online eğitim yoluyla bilgi aktarımı gerçekleştirilebilir.  Bu suretle geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için daha kolay ve ekonomik yolda eğitim sağlanmış olmaktadır.